transprzęt

Wyburzanie

Prace rozbiórkowe uważa się za najtrudniejsze w budownictwie. Rozbiórki i wyburzania wymagają dużej wiedzy z zakresu technik budowlanych i wieloletniego doświadczenia zdobywanego podczas realizacji wielu prac rozbiórkowych i to różnego typu obiektów. Bardzo istotnym elementem rozbiórek, gwarantującym skuteczne działanie jest odpowiednio dostosowany sprzęt budowlany. Gwarantuje on profesjonalne i bezpieczne wyburzanie budynków. Doświadczeni pracownicy w sposób metodyczny przygotowują się do każdej rozbiórki, analizując poszczególne jej etapy, tak by wyburzanie nie zagrażało bezpieczeństwu okolicznych obiektów oraz samym robotnikom.

Profesjonalne podejście i najlepszy sprzęt budowlany

Firma TRANSPRZĘT wyspecjalizowała się w pracach rozbiórkowych i usługach wyburzeniowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego należy rozbiórkę całego budynku lub jego części zgłosić i uzyskać stosowne pozwolenie. Wyburzenie budynku jest procesem złożonym i wymagającym dokładnego zaplanowania robót i analizy wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem prac.

Istnieje kilka metod wyburzania budynków. Nie rozpisujemy się tutaj na temat metody wybuchowej oraz metody chemicznej, ponieważ ich nie stosujemy. Do rozbiórek obiektów wykorzystujemy metodę mechaniczną. Jest to klasyczny sposób prowadzenia prac rozbiórkowych polegający na dzianiu ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki ze specjalnym osprzętem. Są to różnego rodzaju nożyce i szczęki do cięcia konstrukcji i piły elektryczne oraz młoty wyburzeniowe. Pracę dużych maszyn budowlanych wspierają pracownicy używający ręcznego sprzętu takiego jak ręczne młoty wyburzeniowe i udarowe, tarcze diamentowe, wiertnice do żelbetonu oraz palniki gazowe. Tymi narzędziami demontuje się mniejsze elementy budynku oraz części wyposażenia. Do każdej rozbiórki podchodzimy w sposób indywidualny, a przebieg prac planujemy w zależności od specyfiki konstrukcji obiektu.

Wyburzanie

Prace rozbiórkowe uważa się za najtrudniejsze w budownictwie. Rozbiórki i wyburzania wymagają dużej wiedzy z zakresu technik budowlanych i wieloletniego doświadczenia zdobywanego podczas realizacji wielu prac rozbiórkowych i to różnego typu obiektów. Bardzo istotnym elementem rozbiórek, gwarantującym skuteczne działanie jest odpowiednio dostosowany sprzęt budowlany. Gwarantuje on profesjonalne i bezpieczne wyburzanie budynków. Doświadczeni pracownicy w sposób metodyczny przygotowują się do każdej rozbiórki, analizując poszczególne jej etapy, tak by wyburzanie nie zagrażało bezpieczeństwu okolicznych obiektów oraz samym robotnikom.

Profesjonalne podejście i najlepszy sprzęt budowlany

Firma TRANSPRZĘT wyspecjalizowała się w pracach rozbiórkowych i usługach wyburzeniowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego należy rozbiórkę całego budynku lub jego części zgłosić i uzyskać stosowne pozwolenie. Wyburzenie budynku jest procesem złożonym i wymagającym dokładnego zaplanowania robót i analizy wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem prac.

Istnieje kilka metod wyburzania budynków. Nie rozpisujemy się tutaj na temat metody wybuchowej oraz metody chemicznej, ponieważ ich nie stosujemy. Do rozbiórek obiektów wykorzystujemy metodę mechaniczną. Jest to klasyczny sposób prowadzenia prac rozbiórkowych polegający na dzianiu ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki ze specjalnym osprzętem. Są to różnego rodzaju nożyce i szczęki do cięcia konstrukcji i piły elektryczne oraz młoty wyburzeniowe. Pracę dużych maszyn budowlanych wspierają pracownicy używający ręcznego sprzętu takiego jak ręczne młoty wyburzeniowe i udarowe, tarcze diamentowe, wiertnice do żelbetonu oraz palniki gazowe. Tymi narzędziami demontuje się mniejsze elementy budynku oraz części wyposażenia. Do każdej rozbiórki podchodzimy w sposób indywidualny, a przebieg prac planujemy w zależności od specyfiki konstrukcji obiektu.