Proces budowania polega właściwie na zastosowaniu różnego rodzaju rozwiązań w celu realizacji konkretnego projektu. Czasem są to rozwiązania skomplikowane bądź wręcz nowatorskie, a czasem takie, które są wręcz niezbędne do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Do tego, niektóre części samej budowy nie są elementem projektu, ale ich obecność jest bardzo potrzebna i zdecydowanie ułatwia główne prace budowlane. Jednym z takich elementów, który posiada właściwie wszystkie wspomniane cechy charakterystyczne, są ściany szczelne. Jednak czym tak naprawdę one są i w jakich sytuacjach się je montuje? Dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Czym są ściany szczelne?

Zacznijmy od tego, że ściany szczelne, nazywane też ścianami Larsena, są dość często stosowaną metodą zabezpieczania różnego rodzaju wykopów. Są to więc konstrukcje powszechnie stosowane w budownictwie jako element oporowy. Najprościej mówiąc, ścianami szczelnymi nazywa się konstrukcje składające się z zagłębianych w gruncie i ściśle do siebie przylegających elementów. Taka obudowa składa się z sąsiadujących ze sobą pionowych elementów połączonych specjalnie ukształtowanymi “zamkami”. Dla wzmocnienia konstrukcji można również zastosować dodatkowe elementy rozpierające, takie jak kleszcze, kotwy czy gwoździe gruntowe, choć nie zawsze jest to możliwe czy też konieczne.

Z czego ściany szczelne są wykonywane? Rozróżnić możemy tutaj ścianki drewniane, stalowe, żelbetowe, betonowe, a także ścianki szczelne z pali wykonywanych w gruncie. Ściany tego typu dzieli się na tymczasowe oraz stałe. Czym się różnią? Ścianki tymczasowe tak naprawdę potrzebne są jedynie w okresie wykonywania konkretnych robót, na przykład, aby zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodą. Natomiast ścianki szczelne stałe stanowią już integralną część konstrukcyjną fundamentu, czyli nie są demontowane po wykonaniu prac.

Jak montuje się ściany szczelne?

Jeśli chodzi o samo zamontowanie ścian szczelnych, to montuje się je poprzez wbicie ich w podłoże. Różne materiały, z jakich ściany są wykonywane, oczywiście wbija się w trochę inny sposób, ale ogólnie w tym celu stosowane są dwie metody. Pierwsza zakłada wykorzystanie do tego wibratorów hydraulicznych, natomiast druga – młotów o dużej sile udaru. Samo wbicie poprzedzone jest często wstępnym wykonaniem zagłębienia ścianki, a następnie wykonywany jest wykop, montowana konstrukcja i na koniec zasypywana tak zwana pachwina. Głębokość wbicia ściany szczelnej zależy od wielu czynników: między innymi od uskoku terenu lub głębokości i wielkości wykopu, rodzaju podłoża, warunków gruntowo-wodnych, a także wielkości obciążeń, które będą przekazywane na samą ścianę szczelną.

Zalety ścian szczelnych

Ściany szczelinowe mają naprawdę wiele zalet i są nieocenionym rozwiązaniem na wielu placach budowy. Przede wszystkim ich ważną cechą jest łatwy montaż oraz demontaż, w wypadku konstrukcji tymczasowych. Wielkim ich plusem jest także to, że ścianki szczelne można zamontować niemal w każdym gruncie, a ich zastosowanie to naprawdę gwarancja wysokiej szczelności. Mówiąc o montowaniu tych konstrukcji nie można pominąć faktu, że takie ścianki łatwo kształtować, także można nimi zabezpieczyć właściwie każdy wykop. Istotne jest również to, że są one dostępne w wielu rozmiarach i wagach, co pozwala dostosować je do potrzeb danych prac budowlanych oraz samych gruntów, na których mają być zamontowane. No i najważniejsza chyba sprawa. Od razu po ich zamontowaniu chronią i zabezpieczają one przed osuwaniem się ziemi, co jest podstawą bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju prac.

Ściany szczelne – gdzie są wykorzystywane?

Na koniec warto jeszcze sprecyzować, gdzie szczególnie swoje zastosowanie znajdują ściany szczelne. Otóż najczęstsze ich wykorzystanie polega na zabezpieczeniu uskoków terenu. Jednak nie tylko. Ściany szczelne stosuje się podczas prac budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu różnych wykopów, tworzeniu fundamentów, piwnic, parkingów czy pomieszczeń wykonywanych pod poziomem 0. Ściany te stosowane są również podczas budowy falochronów czy różnych przegród. Do tego chronią one często przed napływem wód otwartych, gruntowych, a także powierzchniowych.