Wszelkie inwestycje związane z budową dróg, montażem instalacji lub stawianiem nowych budynków wiążą się z koniecznością przeprowadzania robót ziemnych. Mają one przygotować teren do dalszych prac. Czasami są niezbędne w przypadku awarii rurociągu, kanalizacji czy podmywania fundamentów.

Do ich wykonania potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wiedza i doświadczenie robotników, dzięki którym mamy pewność, że roboty zakończą się sukcesem i będą efektywne dla realizowanej inwestycji.

Niezależnie od tego, czy planujemy postawienie nowego budynku, wykopanie studni, basenu, położenie kanalizacji czy przygotowanie terenu pod drogę, roboty ziemne muszą być realizowane przez specjalistów. Konieczny jest profesjonalny sprzęt oraz wiedza na temat rodzaju gruntu, jego zabezpieczenia, przygotowania do dalszych prac i uporządkowania. Fundamenty oraz inne konstrukcje powinny powstawać na stabilnym gruncie, co ma wpływ na sukces całej budowy. Jakie rodzaje robót ziemnych wyróżniamy?

Przygotowawcze roboty ziemne i roboty podstawowe

Roboty ziemne to inaczej roboty budowlane, które prowadzone są podczas tworzenia podziemnych struktur (tunele, schrony), stawiania fundamentów nowych budowli, zakładania instalacji kanalizacyjno-wodnych lub elektrycznych, formowania podłoża pod drogi, place, lotniska czy kształtowania terenu np. usypywania wałów przeciwpowodziowych, sztucznych wzniesień. Są więc niezwykle istotne dla nas i naszego otoczenia, od nich zależy komfort użytkowania przestrzeni i poszczególnych konstrukcji. Każda planowana budowla wymaga innego rodzaju robót ziemnych. Ich ostateczny typ zależy od przeznaczenia konstrukcji, jej wielkości, czasu, jaki mamy na realizację zadania czy rodzaju gruntu, na jakim pracujemy. Jednak wszystkie prace rozpoczynają się od prac porządkowych. Nie można o nich zapominać, gdyż pełnią funkcję przygotowawczą obszaru, na którym mają być stawiane budynki i montowane instalacje. Należy rozebrać istniejącą zabudowę, usunąć niepotrzebne przewody i rury, zbędną roślinność, spulchnić glebę, odprowadzić wody opadowe oraz wytyczyć linie przyszłej budowy. Roboty ziemne podstawowe to roboty liniowe na wąskim i długim obszarze, roboty powierzchowne na dużym terenie oraz wykopy budowlane np. wykopy szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne, zasypki i podsypki. Do podstawowych robót ziemnych należy również niwelacja i makroniwelacja terenów, czyli wyrównywanie większej (makro) lub mniejszej (niwelacja) powierzchni pod przyszłą inwestycję.

Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe

Po wstępnym przygotowaniu terenu przechodzimy w fazę robót wykończeniowych, czyli wyrównywanie i oczyszczanie podłoża. Dotyczą one przede wszystkim prac takich jak wyrównywanie dna wykopów czy przygotowywanie ław i stóp fundamentowych. Prowadzone są tu również prace na nasypach i skarpach, ich zagęszczanie, stawianie małej architektury czy ułożenie nowej ziemi roślinnej i zaplanowanie terenów zielonych. Prace porządkowe to końcowy etap robót ziemnych, którego celem jest przygotowanie podłoża do ewentualnej dalszej budowy czy aranżacji i usunięcie zbędnych elementów i sprzętów. Wszystkie prace powinny być prowadzone za pomocą wyspecjalizowanych maszyn budowlanych jak koparki, spycharki, walce, ubijarki, kruszarki i dźwigi. Muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, więc takie prace powinno powierzać się wyłącznie specjalistom z dużym doświadczeniem.