Prace wydobywcze związane z wydobyciem różnego rodzaju kruszyw ziemnych wymagają niekiedy odpowiedniej jej obróbki mechanicznej. Do najczęściej stosowanych metod pozyskiwania dobrej jakości kruszywa o konkretnej frakcji, determinującej rodzaj prac, do jakich może być zastosowany, zalicza się proces kruszenia. Dziś zajmiemy się właśnie nim, jak przebiega, na czym polega, jakie korzyści dzięki niemu można osiągnąć?

Co to jest proces kruszenia

Kruszenie zwane inaczej rozdrabnianiem, polega na odpowiednim skruszeniu surowca mineralnego taj, aby otrzymać kruszywo określonej frakcji, czy też składu granulometrycznego. W wyniku kruszenia można nie tylko rozdrobnić dany surowiec, ale można zmienić kształt ziaren, ich podatność na proces kruszenia. Różnica między mieleniem a kruszeniem jest taka, że w przypadku kruszenia produkt rozdrabniania ma średnicę powyżej 1 mm, a w przypadku mielenia poniżej 1 mm.

Od czego zależy proces kruszenia?

W przypadku kruszenia surowców mineralnych ważna jest klasa użytych do kruszenia maszyn. Kruszarki, czyli maszyny do kruszenia mogą być wykorzystywane w różnym celu, ważne jest, aby finalnie kruszywo miało możliwie najwyższe parametry użytkowe. Urządzenia do kruszenia utrzymują surowiec skalny między dwoma powierzchniami i działając nań odpowiedniej wielkości siłą nacisku, generują wewnątrz materiału tak ogromne ilości energii wewnętrznej, że skała rozpada się na mniejsze części.

Wydobycie surowca to jedno, segregacja kruszywa to drugie

Firmy zajmujące się wydobyciem surowców skalnych, kruszyw, mają więc obowiązek posiadania na stanie nie tylko wysokiej klasy koparek, ale również odpowiednich maszyn, typu kruszarki szczękowe. Kruszarki pozwalają nie tylko uzyskać surowiec skalny określonej frakcji, ale również sklasyfikować go według stopnia rozdrobnienia skały (oczywiście umożliwiają przede wszystkim kruszenie). Odpowiednią segregację kruszywa zapewniają przesiewacze. To kolejny rodzaj maszyn, jaki konieczny jest celem usprawnienia procesu kruszenia skał. Podczas wydobycia i kruszenia skał nieodzowne są też prace załadunkowo – rozładunkowe przy użyciu ładowarek lub koparek. Na wysoką sprawność procesu kruszenia surowca mineralnego ma duży wpływ doświadczenie ekipy pracującej. Od ich sprawności posługiwania się wspomnianymi rodzajami maszyn do prac ziemnych zależeć będzie dzienny urobek i tym samym możliwości wydobywcze. Urządzenia do kruszenia skał i przesiewarki mogą pracować z różną siłą i różną prędkością. Ważne jest umiejętne sterowanie zarówno naciskiem prasy kruszącej, jak i szybkością pracy podajnika, odsiewem wstępnym. Tylko właściwe ustawienie parametrów pracy urządzeń wydobywczych pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy kruszywa. Dlatego też chcąc oferować różnego rodzaju kruszywa naturalne, kopalnie surowca naturalnego używają różnego rodzaju, chociażby kruszarek jak:

– kruszarka szczękowa,
– kruszarka stożkowa,
– pozioma kruszarka udarowa,
– pionowa kruszarka udarowa (kowadło),
– pionowa kruszarka udarowa (autogeniczna),
– łyżka krusząca.

Wspomniane maszyny służą do kruszenia skał różnej twardości, czy też zawartości wilgoci, zapewniają różny stopień redukcji wielkości materiału bazowego.