Wznoszenie domów jednorodzinnych, a także wielu innych budynków, wiąże się z różnego rodzaju pracami przygotowawczymi. Dotyczą one między innymi odpowiedniego przysposobienia terenu do tego, by mógł na nim stanąć obiekt budowlany.

Grunt znajdujący się na działce może być na przykład nierówny. Dzieje się tak wtedy, gdy tworzą go rozmaite wzniesienia i zagłębienia terenu, które uniemożliwiają postawienie stabilnej konstrukcji. W momencie, gdy występują takie okoliczności, nie pozostaje nic innego jak wykonać niwelację.
Badania geodezyjne i roboty budowlane

Niwelacja terenu ma zasadniczo dwa znaczenia. Z jednej strony odnosi się do badań geodezyjnych, które stanowią niejako wstępny etap procesu, a z drugiej strony oznacza właściwe roboty budowlane zmierzające do osiągnięcia zakładanego rezultatu. W pierwszej kolejności na działce wyznacza się więc różnice w wysokości pomiędzy poszczególnymi punktami. W oparciu o te ustalenia dochodzi zaś do robót ziemnych. Mogą mieć one różny charakter, w zależności od tego, jaki wynik dały ustalenia geodetów. Ich rezultatem jest w stanie być decyzja o usunięciu jakiejś części ziemi w celu wyrównania terenu. Badania geodetów mogą jednak doprowadzić również do zupełnie innych efektów. Są one w stanie skończyć się nie usunięciem ziemi, lecz dowiezieniem jej z innego miejsca. Dzieje się tak wtedy, gdy zamiast spłaszczać wzniesienia, uzupełnia się zagłębienia w terenie.

Nie można też zapominać o tym, że niwelacja terenu, tak jak i inne roboty budowlane, wymaga spełnienia określonych formalności. Nie można przystąpić do jej wykonywania, jeśli nie jest ona zgłoszona odpowiednim organom administracyjnym bądź jeśli nie ma na nią pozwolenia. Prawna strona niwelacji terenu jest równie ważna co badania geodezyjne i prace budowlane. W jej toku może się bowiem okazać, że na drodze do wykonania niwelacji istnieją jakieś przeciwwskazania. Jak widać, niwelując teren należy więc zachowywać kolejność poszczególnych etapów, aby zawsze mieć pewność solidności przeprowadzanych działań.