Wszystkie prace wykonywane na budowach niosą ze sobą potencjalne zagrożenie, a aby ograniczyć ryzyko wypadków, trzeba bezwzględnie stosować się do przepisów BHP. Stają się one jeszcze bardziej istotne podczas robót rozbiórkowych, które uważa się za jedne z trudniejszych w budownictwie.

Jak w ich trakcie zagwarantować ludziom i okolicznemu mieniu bezpieczeństwo?

Przygotowanie do przeprowadzenia prac rozbiórkowych

Zanim ekipa rozbiórkowa przystąpi do działania, dany budynek musi zostać odłączony od kanalizacji, wodociągów, a także sieci gazowej, cieplnej i elektrycznej. Bezpieczeństwo należy zapewnić także osobom postronnym, dlatego teren przeprowadzania robót musi zostać odgrodzony oraz oznakowany widocznymi tablicami ostrzegawczymi. W dniu planowanego wykonania prac trzeba również ocenić, czy warunki pogodowe pozwolą na ich przeprowadzenie. Ważna jest m.in. prędkość wiatru, która nie może przekraczać 10 m/s, gdyż mogłoby to doprowadzić do niekontrolowanego przewrócenia się elementów konstrukcji. Prac tych nie można dodatkowo wykonywać ani o zmroku, ani przy sztucznym świetle.

Sposób przeprowadzania rozbiórek mechanicznych

Jedną z metod wyburzania, która stosujemy także w naszej firmie, jest metoda mechaniczna. Polega ona na wykorzystaniu specjalistycznego, ciężkiego sprzętu takiego jak koparki, nożyce i szczęki oraz młoty do wyburzenia. Wówczas dużą kontrolę nad bezpieczeństwem całego procesu mają operujący nimi pracownicy, którzy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Jedną z zasad dodatkowych jest to, aby przy tej metodzie zarówno osoby, jak i maszyny znajdowały się poza niebezpieczną strefą. Ma to uchronić przed spadającymi z wysokości elementami, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia.

Prace rozbiórkowe niosą duże zagrożenie, dlatego też firma je wykonująca musi posiadać wiedzę odnośnie tego, jak przeprowadzać je w zgodzie z przepisami. Wiedza ta wynika jednak nie tylko ze znajomości przepisów, ale również z doświadczenia, dlatego też do tego typu usług warto wybierać tylko specjalistów. Polecamy swoją ofertę w tym zakresie