Kruszywa budowlane to materiały mające ziarnistą formę, które używane są do wytwarzania innych materiałów budowlanych, w tym betonu oraz zapraw. Mogą mieć one dwojakie pochodzenie, czyli albo naturalne, albo sztuczne. Jakimi metodami wówczas się je pozyskuje?

Pozyskiwanie kruszyw budowlanych

Kruszywa naturalne – zgodnie ze swoją nazwą – w sposób naturalny występują w przyrodzie. Powstają wskutek erozji skał, ewentualnie w rezultacie mechanicznego rozdrabniania litych skał (proces ten określa się mianem łamania). Są to m.in. piasek oraz żwir, bez których nie może obyć się żadna inwestycja, niezależnie od jej wielkości. Są one bowiem niezbędne do wielu prac takich jak podwyższanie terenu, tworzenie betonu suchego oraz pod kostkę brukową.

Sztuczne pozyskuje się natomiast z odpadów przemysłowych i dzięki recyklingowi, np. przetwarzając i uszlachetniając gruz budowlany, pochodzący z wyburzenia budynku. Warto wspomnieć również o tym, że kruszywa można pozyskać dzięki dodatkowym procesom takim jak płukanie lub przesiewanie. Metody te pozwalają usunąć zanieczyszczenia i wytrącić ziarna o określonej wielkości.

Metody kopalniane pozyskiwania kruszyw

Kruszywa naturalne dostępne w przyrodzie wydobywa się metodami kopalnianymi. W przypadku oferty naszej firmy piasek pozyskujemy w miejscowości Wysoczany, w której można znaleźć również inne materiały, takie jak kamień techniczny, kliniec oraz tłuczeń. Wydobycie kruszyw ma miejsce na terenie całego naszego kraju, jednak szczególna koncentracja występuje w rejonie dolnośląskim oraz w północno-wschodniej części Polski. Grupa największych, czynnych producentów tego typu kruszyw, przekracza 2 tys. podmiotów, przy czym większość to małe firmy. Kruszywa budowlane naturalne wydobywane są także z dna rzek oraz jezior.

Kruszywa naturalne są niezbędne na każdym placu budowlanym. Dzięki rozproszonej produkcji i wydobyciu można jednak kupić je w każdej części naszego kraju. Jeśli poszukują Państwo firmy oferującej tego typu usługi na terenie woj. podkarpackiego, serdecznie polecamy nasze przedsiębiorstwo.