Sposób prowadzenia wyburzeń i rozbiórek jest regulowany przez przepisy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku, które określają w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób, można je przeprowadzać. Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Co o wyburzeniach i rozbiórkach mówi prawo?

Zgonie z art. 28 Prawa budowlanego, aby móc wykonywać tego typu prace, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Choć potocznie jest to czynność odwrotna do rozbiórki czy wyburzenia, zapis ma na celu nieutrudnianie pracy organom administracyjnym wydającym decyzje. Pozwolenie nie jest natomiast wymagane wtedy gdy rozbiórka dotyczy:

– budowli mających wysokość poniżej 8m, jeśli odległość od granicy danej działki nie jest mniejsza aniżeli połowa ich wysokości,
– budynków parterowych, które mają powierzchnię nieprzekraczającą 35m2 oraz mieszczą się na terenie gospodarstwa rolnego,
– obiektów tzw. małej architektury, przy których pierwotnie nie było obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

W powyższych sytuacjach niezbędne będzie tylko zgłoszenie zamiaru wykonania prac do organu nadzoru budowlanego. Dokument zgłoszeniowy ma zawierać takie informacje jak: rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania czynności.

Przygotowanie do prowadzenia wyburzeń

Zanim fachowcy zajmą się wyburzaniem, muszą pamiętać o kilku zasadach. Jedną z nich jest obowiązek prowadzenia dziennika rozbiórki przez kierownika posiadającego uprawnienia budowlane. Dodatkowym wymogiem jest umieszczenie na terenie tablicy informacyjnej o prowadzonych działaniach oraz zabezpieczenie terenu.

Sposób wykonywania rozbiórek i wyburzeń – zabezpieczenie terenu

Ze względu na niebezpieczeństwo związane z tego typu pracami, firma dokonująca wyburzeń i rozbiórek musi stosować się do kilku reguł postępowania. Pierwszą z nich jest zaniechanie prowadzenia działań gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, ze względu na potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia. Kolejna zasada to wyposażenie osób wykonujących rozbiórki w sprzęt ochronny, taki jak hełmy, rękawice oraz szelki bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy należy również sprawdzić, czy instalacja elektryczna, gazowa oraz cieplna nie są podłączone do sieci.

Ze względu na szereg wymogów prawnych, wyburzenia i rozbiórki przeprowadzane są przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy takie jak nasza. Dbamy nie tylko o sprawne, ale też bezpieczne wykonanie tego typu prac. Na swoim koncie mamy setki rozbiórek zarówno małych, jak i wiele tych naprawdę imponujących. Tajemnicą szybkich i bezpiecznych rozbiórek jest bezwzględne przestrzeganie porządku oraz systematyczność w segregacji materiałów. Do przeprowadzania rozbiórek używamy tylko wyspecjalizowanego sprzętu – są to młoty obrotowe i chwytaki, którymi jesteśmy w stanie wybierać materiał z precyzją ludzkiej dłoni.